Przedszkole Miejskie nr 1 Morskie Skarby

Ramowy rozkład dnia


6.00 - 8.15    Schodzenie się dzieci.

                      Kontakty indywidualne, zabawy i zajęcia dowolne.

8.15 - 8.30    Zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00    Śniadanie.

9.00 - 9.15    Zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.

9.15 - 11.00  Różnorodne sytuacje z dominacją działalności umysłowej organizowanej przez nauczyciela.

                      W grupach młodszych również wyjście do ogrodu.

11.15 - 11.30 Przygotowanie do obiadu - zupy.

                       Zabiegi higieniczne.

11.30 - 11.45 Obiad - zupa.

12.00 - 13.30 Leżakowanie - grupy młodsze.

12.00 - 12.30 Relaksacja - grupy starsze.

12.30 - 13.30 Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.

                       Utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach przedpołudniowych.

                       Zabawy dydaktyczne, ruchowe.

                       Praca indywidualna lub w małych grupach.

13.15 - 13.30 Przygotowanie do obiadu.

13.30 - 14.00 Obiad - drugie danie.

14.00 - 14.45 Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, zajęcia dodatkowe.

15.00 - 16.30 Praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne.

                       Rozchodzenie się dzieci.